ROZBITKOWIE

Wystawa będąca antycypacją postapokaliptyczną w wariancie pozytywnym. Motyw losu uchodźców przeprawiających się przez morze na improwizowanych łódkach jest tutaj metaforą uniwersalną, pozwalającą rozpoznać różne taktyki motywowane nadzieją ocalenia w kontekście różnie rozumianej ostatecznej katastrofy. Ekspozycja obejmuje siedem symbolicznych obiektów „szalup” odpowiadających różnym typom wrażliwości, rozmaitym swiatopoglądom, wiodącym dyskursom i grupom społecznym rozpoznawalnym w naszym obiegu publicznym. Łodziom – arkom towarzyszą projekcje wideo stworzone w oparciu o różne strategie rejestracji – od statycznego kadru pejzażu notującego moment wschodu słońca przez nagrania kamerą zanurzoną w morskiej wodzie czy zapis telefonem komórkowym aż po wideo z zastosowaniem kamery termowizyjnej. Całość stanowi zaproszenie do wielowarstwowej refleksji nad globalnym kryzysem w wymiarze humanitarnym, ekologicznym i politycznym, ale nade wszystko dyskretnie wskazuje na obszar metafizyczny jako źródło poszukiwanej nadziei.

Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, galeria w podziemiach. 4 – 13.06.2021. Finisaż: 13.06.2021 w ramach Cracow Art Week KRAKERS / program partnerski Wydział Sztuki w Mieście 9.0 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Lądowanie, 2021, wideo instalacja. / Landfall, 2021, video installation.

Lądowanie, 2021, fragment wideo instalacji. / Landfall, 2021, part of the video installation.

Rozbitkowie, 2021, wideo instalacja. / Castaways, 2021, video installation.

Rozbitkowie, 2021, wideo, wybrana klatka. / Castaways, 2021, video, selected frame.

Manewry szalup, 2021, fragment wideo instalacji. / Lifeboat maneuvers, 2021, part of the video installation.

Widzenie według wartości, 2021, kamera termowizyjna, wideo, wybrana klatka. / Value vision, 2021, thermal imaging camera, video, selected frame.

Lądowanie, 2021, fragment wideo instalacji. / Landfall, 2021, part of the video installation.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s