INFANTUATION

    Istnieją obszary kulturowego krajobrazu, które można by nazwać “ziemią niczyją”. Poszczególne media sztuk wizualnych kształtowały się i nadal kształtują w odmiennych niejednokrotnie kontekstach filozoficznych i społecznych. Dlatego pewne zjawiska wydają się być nie do pomyślenia. Nie do pomyślenia bywa na przykład wyrażona współczesnym językiem sztuki postawa afirmatywna względem dziecka czy rodziny.

Na ręce, 2016, pętla wideo. / Take me on hands , 2016, video loop.

INFANTUATION” to cykl poświęcony dzieciom, konstelacja projekcji wideo, fotografii cyfrowych, obiektów i dźwięków. Dzieci zmieniają w życiu rodziców niemal wszystko. Metamorfozę przechodzi wrażliwość, hierarchia ważności spraw, sposób organizacji codzienności, dysponowania uwagą i czasem. Zmiany dotyczą także sposobów uczestnictwa w kulturze i zapatrywań artystycznych. Wystawa jest efektem takiej przemiany. Ma ją cechować rezygnacja z konstruowania intelektualnych “rebusów”, prostota formy i zwrot ku idei portretu. Cztery zasadnicze prace są wizerunkami czterech osób – naszych Dzieciaków. Mają je pokazywać i – na ile to możliwe – charakteryzować, pozwalając domniemywać relacji pomiędzy nimi.

DSC_4116

Mikołaj, 2015, instalacja. / Mikołaj, 2015, installation.

DSC_4102

Julia, 2015, wideo instalacja. / Julia, 2015, video installation.

W przypadku instalacji dotyczących ośmioletniego Mikołaja i pięcioletniej Julii najważniejsza jest ich własna ekspresja. Prace są jedynie formułą prezentacji zdjęć wykonywanych przez Julię oraz wyborem z opowieści, rysunków i konstrukcji tworzonych przez Mikołaja. Inaczej jest w przypadku projekcji z dwuletnią Weroniką i dwumiesięczną Zuzanną. Tutaj wizerunek i prosty wyraz pragnień i obecności daje się zaledwie rejestrować i odtworzyć.

Zuzia

Zuzia, 2016, wideo, wybrana klatka. / Zuzia, 2016, video, selected frame.

Ostatnio prezentowany zestaw uzupełnia pięć różnej długości filmów oscylujących wokół tematu wystawy, pokazywany na niewielkich wyświetlaczach, ułożonych w symboliczny ciąg. Projekt ma także wymiar pewnej manifestacji. Ma akcentować i dowartościowywać obecność dzieci w świecie sztuki. Dzieci, które jako temat realizacji artystycznych pojawiają się rzadko, zazwyczaj traktowane emblematycznie i przedmiotowo. Marginalny jest także poziom ich partycypacji w kulturze na prawach twórców i adresatów sztuki. Stan ten z oczywistych względów należy zmienić.

fala

Fala, 2016, wideo, wybrana klatka. / Wave, 2016, video, selected frame.

rzucanie

 Rzucanie, 2015, wideo, wybrana klatka. / Throwing, 2015, video, selected frame.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s