INFANTUATION

    Istnieją obszary kulturowego krajobrazu, które można by nazwać “ziemią niczyją”. Poszczególne media sztuk wizualnych kształtowały się i nadal kształtują w odmiennych niejednokrotnie kontekstach filozoficznych i społecznych. Dlatego pewne zjawiska wydają się być nie do pomyślenia. Nie do pomyślenia bywa na przykład wyrażona współczesnym językiem sztuki postawa afirmatywna względem dziecka czy rodziny.

Na ręce, 2016, wideo, wybrana klatka. / Take me on hands , 2016, video, selected frame.

INFANTUATION” to cykl poświęcony dzieciom, konstelacja projekcji wideo, fotografii cyfrowych, obiektów i dźwięków. Dzieci zmieniają w życiu rodziców niemal wszystko. Metamorfozę przechodzi wrażliwość, hierarchia ważności spraw, sposób organizacji codzienności, dysponowania uwagą i czasem. Zmiany dotyczą także sposobów uczestnictwa w kulturze i zapatrywań artystycznych. Wystawa jest efektem takiej przemiany. Ma ją cechować rezygnacja z konstruowania intelektualnych “rebusów”, prostota formy i zwrot ku idei portretu. Cztery zasadnicze prace są wizerunkami czterech osób – naszych Dzieciaków. Mają je pokazywać i – na ile to możliwe – charakteryzować, pozwalając domniemywać relacji pomiędzy nimi.

DSC_4116

Mikołaj, 2015, instalacja. / Mikołaj, 2015, installation.

DSC_4102

Julia, 2015, wideo instalacja. / Julia, 2015, video installation.

W przypadku instalacji dotyczących ośmioletniego Mikołaja i pięcioletniej Julii najważniejsza jest ich własna ekspresja. Prace są jedynie formułą prezentacji zdjęć wykonywanych przez Julię oraz wyborem z opowieści, rysunków i konstrukcji tworzonych przez Mikołaja. Inaczej jest w przypadku projekcji z dwuletnią Weroniką i dwumiesięczną Zuzanną. Tutaj wizerunek i prosty wyraz pragnień i obecności daje się zaledwie rejestrować i odtworzyć.

Zuzia

Zuzia, 2016, wideo, wybrana klatka. / Zuzia, 2016, video, selected frame.

Ostatnio prezentowany zestaw uzupełnia pięć różnej długości filmów oscylujących wokół tematu wystawy, pokazywany na niewielkich wyświetlaczach, ułożonych w symboliczny ciąg. Projekt ma także wymiar pewnej manifestacji. Ma akcentować i dowartościowywać obecność dzieci w świecie sztuki. Dzieci, które jako temat realizacji artystycznych pojawiają się rzadko, zazwyczaj traktowane emblematycznie i przedmiotowo. Marginalny jest także poziom ich partycypacji w kulturze na prawach twórców i adresatów sztuki. Stan ten z oczywistych względów należy zmienić.

fala

Fala, 2016, wideo, wybrana klatka. / Wave, 2016, video, selected frame.

rzucanie

 Rzucanie, 2015, wideo, wybrana klatka. / Throwing, 2015, video, selected frame.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s