TERRA FELIX

     Terra Felix to rozbudowana, wielowątkowa wideo instalacja, czy raczej multimedialne środowisko konstruowane w oparciu o stale powiększany zbiór archiwaliów, obrazów, działań performatywnych i obiektów – reliktów osuwającej się w niebyt “krainy dzieciństwa”. Projekt zawiera w sobie także działania społeczne angażujące mieszkańców rodzinnych okolic artysty np.: współdziałanie z zespołem regionalnym Banda Burek z Wiśniowej, którego wynikiem było powstanie filmu muzycznego, wywiady, rejestracja wspomnień i relacji rodzinnych i środowiskowych etc. Służy permanentnej eksploracji i interpretacji dziedzictwa.

1

12

13

BANDA – BUREK, 2013, wideo, wybrane klatki. / BANDA – BUREK , 2013, video, selected frames.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERAz archiwum artysty / from artist’s archive

Projekcje wideo integralnie wiążą się z obiektami tworząc oniryczny pejzaż o paradoksalnej strukturze czasu i przestrzeni. Przewodnikiem po zakamarkach wiekowego, leżącego w Kotlince Wiśniowej gospodarstwa, okolicznych lasach, polach, sadach i strumieniach jest mały, kilkuletni chłopiec. Jego wizerunek tworzą obrazy dokumentujące dzieciństwo czterech pokoleń rodziny artysty – jego dziadka, ojca, jego samego i wreszcie jego syna.

2

10

Sen Mikołaja, 2013, wideo, wybrane klatki. / Mikołaj’s dream , 2013, video, selected frames.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Waga, 2006, instalacja. / Scales, 2006, installation.

dokumentacja ekspozycji, 2013 /  documentation of the exhibition, 2013

Praca jest elementem wędrówki do “korzeni”, do “źródła” osobistej historii artysty. Jakby poprzez odnajdywanie imion kolejnych przodków żyjących przed kilkuset laty, lokalizowanie miejsc w których niegdyś stały ich domostwa, przez studiowanie historii i etnologii regionu, strojów i sprzętów, opowieści, wierzeń, obrzędów i pieśni, można było się przebić do jakiegoś “punktu początkowego”, do genezy. Na przedłużeniu tych poszukiwań geneza jednostki staje się tożsama z genezą gatunku. Autorowi chodzi jednak nie tyle o wymiar biologiczno-geograficzny, ile o pewną antropologię kultury i duchowości. Gatunkowa przedhistoryczność zlewa się tu z osobistym, jednostkowym, prenatalnym i dziecięcym przedczasem. Utopijne na pierwszy rzut oka poszukiwanie własnego początku w odległej przeszłości, chęć powrotu do stanu idyllicznej szczęśliwości dzieciństwa wydaje się być formą procesu jungowskiej indywiduacji, w którym konkretne ja szuka zjednoczenia z uniwersum jaźni. Mimo, że praca prowadzi nie ku niebu ale ku mrokom czasu, ziemi i ciała – jakby w głąb czarnego kwadratu Malewicza – wydaje się jednak przenikać do leżącego za nim – u jego źródeł – absolutnego blasku. To właśnie ten blask leżący za ciałem, za materią, za ciemnością i czasem – okazuje się być motorem i celem podróży.

U początków projektu leży cykl instalacji plenerowych i performance zrealizowanych w 2006 roku w Glichowie.

 

kwadratcalyZiemia, 2006, cykl instalacji i fotografii. / Soil / Land / Earth, 2006, cycle of installations and photographs.

 

1

Skarb, 2006, instalacja i fotografia. / Treasure, 2006, installation and photograph.

 

2

Wieczne odpoczywanie, 2006, instalacja i fotografia. / Eternal rest, 2006, installation and photograph.

Drzewo poznania, 2006, instalacja i fotografia. / Tree of knowledge, 2006, installation and photograph.

Odrzucony, 2006, instalacja i fotografia. / Rejected, 2006, installation and photograph.

Idol, 2006, instalacja i fotografia. / Idol, 2006, installation and photograph.

Sen Jakuba. Sen babilończyków, 2006, instalacja i fotografia. / Jacob’s dream. Babylonians’ dream, 2006, installation and photograph.

Obmyty, 2006, instalacja i fotografia. / Washed, 2006, installation and photograph.

Płaszcz Eliasza, 2006, instalacja i fotografia. / Elijah’s coat, 2006, installation and photograph.

Waga II, 2006, instalacja i fotografia. / Scales II, 2006, installation and photograph.

Winny, 2006, instalacja i fotografia. / Guilty, 2006, installation and photograph.

(…), 2006, instalacja i fotografia. / (…), 2006, installation and photograph.

Brama życia. Brama śmierci, 2006, instalacja i fotografia. / The gate of life. The gate of death, 2006, installation and photograph.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s