CV

Urodzony w 1982 roku w Krakowie. Od 2002 do 2007 roku studiował na Wydziale Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. W 2005 roku odbył staż w Hogeschool voor de Kunsten w Utrechcie (Holandia). W 2013 roku uzyskał doktorat na ASP w Krakowie. Wykłada na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Uprawia malarstwo, tworzy performance oraz instalacje i wideo instalacje. Autor ponad dwudziestu prezentacji indywidualnych, uczestnik kilkudziesięciu wystaw zbiorowych. Eksperymentuje z kontekstem sztuki. Łączy nowe media z przestrzenią sakralną i liturgią Kościoła. Interesuje się także zagadnieniami dziedzictwa kulturowego oraz kryzysu cywilizacyjnego i kulturowego.

Born in 1982 in Krakow (Poland). From 2002 to 2007 studied at the Faculty of Painting, Academy of Fine Arts in Krakow. In 2005 also at the Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht (Netherlands). In 2013 obtained a doctorate. Lecturer at the Faculty of Art, Pedagogical University of Krakow. Painter, performer, creates installations and video installations. Author of many individual presentations, participant in dozens of group exhibitions. Experiments with the context of art. Combines the art of new media with the sacred space and the liturgy of the Church. Also interested in issues of cultural heritage and the crisis of civilization and culture.

 

Portret