CV

Urodzony w 1982 roku w Krakowie. Od 2002 do 2007 roku studiował na Wydziale Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w 2005 roku także w Hogeschool voor de Kunsten w Utrechcie (Holandia). W 2013 roku uzyskał doktorat na ASP w Krakowie a w 2019 habilitację. Wykłada na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Tworzy wideo instalacje, instalacje i performance. Autor ponad dwudziestu prezentacji indywidualnych, uczestnik kilkudziesięciu wystaw zbiorowych. Eksperymentuje z kontekstem sztuki. Łączy nowe media z zagadnieniami psychologii religii i liturgią Kościoła. Interesuje się także problemami dziedzictwa oraz kryzysu cywilizacyjnego i kulturowego.

Born in 1982 in Krakow (Poland). From 2002 to 2007 studied at the Faculty of Painting, Academy of Fine Arts in Krakow. In 2005 also at the Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht (Netherlands). In 2013 obtained a doctorate and in 2019 also habilitation. Lecturer at the Faculty of Art, Pedagogical University of Krakow. Creates installations, video installations and performances. Author of many individual presentations, participant in dozens of group exhibitions. Experiments with the context of art. Combines the art of new media with issues of psychology of religion and the liturgy of the Church. Also interested in issues of cultural heritage and the crisis of civilization and culture.

 

Portret